Golang Basic 2 - Basic Data Types && Variable

Golang Basic 2 - Basic Data Types && Variable

Basic Data Types

 • int, eg. 0, 1, 2, 3.
 • float32, float64, eg. 3.14159.
 • string, eg. "Hello World".
 • bool, eg. true, false.
 • rune, eg. 'a', 'b'. (char, saved as int)

Variable

Declear variable

var VariableName DataType

Set value

VariableName = Value

Sample

usr@host:go/ # cat l2s1.go
package main

import (
  "fmt"
)

func main(){
  // declear variables
  var int_val int     // declear an int variable
  var float_val float64  // declear a float variable
  var string_val string  // declear a string variable
  var bool_val bool    // declear a bool variable
  var rune_val rune    // declear a rune variable

  // set value for variables
  int_val = 3
  float_val = 1.234
  string_val = "Hello"
  bool_val = true
  rune_val = 'A'

  // print them
  fmt.Println(int_val)
  fmt.Println(float_val)
  fmt.Println(string_val)
  fmt.Println(bool_val)
  fmt.Println(rune_val)

}
usr@host:go/ # go build l2s1.go
usr@host:go/ # ./l2s1
3
1.234
Hello
true
65

Declear && Set value at the same time

  var VariableName DataType = Value

Sample

usr@host:go/ # cat l2s2.go
package main

import (
  "fmt"
)

func main(){
  // declear and set variables
  var int_val int = 3
  var float_val float64 = 1.234
  var string_val string = "Hello"
  var bool_val bool = true
  var rune_val rune = 'A'

  // print them
  fmt.Println(int_val)
  fmt.Println(float_val)
  fmt.Println(string_val)
  fmt.Println(bool_val)
  fmt.Println(rune_val)

}
usr@host:go/ # go build l2s2.go
usr@host:go/ # ./l2s2
3
1.234
Hello
true
65

Change values in variable

usr@host:go/ # cat l2s3.go
package main

import (
  "fmt"
)

func main(){
  // declear and set variable
  var int_val int = 3

  // print them
  fmt.Println(int_val)

  // set new value for variable
  int_val = 5

  // print them
  fmt.Println(int_val)

}
usr@host:go/ # go build l2s3.go
usr@host:go/ # ./l2s3
3
5

Some errors

usr@host:go/ # cat l2s4.go
package main

import (
  "fmt"
)

func main(){
  // declear and set variable
  var int_val int = 3

  // print them
  fmt.Println(int_val)

  // set new value for variable
  int_val = "abc"

  // print them
  fmt.Println(int_val)

}
usr@host:go/ # go build l2s4.go
# command-line-arguments
./l2s4.go:15:15: cannot use "abc" (type string) as type int in assignment
 • The values we set for the variable must match the data type.